Historik

En tidig CATIA-release

En tidig CATIA-release

SCAF bildades 1985 av ett antal CADAM-användare som ville ha ett forum för att dryfta gemensamma frågeställningar och problem.

SCAF fungerar som en kontaktskapande, standardiserande och idé överförande organisation, där man via möten och arbetsgrupper tar upp frågor om såväl standards som utbildning, implementering av CADAM och tredjepartsprogram.

1994 togs beslut om att även CATIA-användare är välkomna som medlemmar och det fick till resultat att medlemsantalet ökade kraftigt, numera är CADAM helt borta från föreningen som riktar sig enbart mot CATIA-användare. Den kanske viktigaste nyttan gör SCAF som en gemensam påtryckningskanal för att få olika leverantörer att ta till sig synpunkter om förändringar och att tillgodose användarnas önskemål om nya funktioner.

Man har även i SCAFs regi anordnat seminarier och kurser inom olika CATIA-områden. En mycket viktig och uppskattad del av verksamheten är den personkontakt som man genom SCAF får med andra användare till vilka man kan vända sig om man råkar ut för problem.