Andra föreningar

ECF – European Customer Forum (Dassault)

COE – Amerikanska användarföreningen